Σάββατο, 9 Απριλίου 2011

Δύο σπουδές.Θα παρακολουθήσουμε δύο σκακιστικές σπουδές βασισμένες στο μοτίβο "Βασιλεύς Τουταγχαμών" (King Tut).

Παίζει Ο λευκός και κάνει ισοπαλία.Του Johann Berger
Από το βιβλίο του: "Theorie un Praxis der Endspiele" (1890).Παίζει ο λευκός και νικά.Του Hans Geiger
Δημοσιευμένη στο Deutsche Schachzeitung (1920).===================================================Οι λύσεις:


Johann Berger:

1.f4! (Αν, 1.h4? gxh4 2.f4 Kc7 3.f5 Kd7! ο μάυρος νικά, επίσης αν, 1.Kg3? a5 πάλι ο μαύρος νικά.) 1...Kc7! (Αν, 1...gxf4? 2.h4 ο λεύκός νικά, και αν, 1...a5? 2.h4! gxh4 {2...a4 3.h5 gxh5 4.fxg5 ο λευκός νικά} 3.f5 gxf5 4.g5+-) 2.fxg5! (2.f5? Kd7;
2.h4? Kd7) 2...a5 3.Kg3 (3.h4? Kd7 4.h5 Ke7) 3...a4 4.Kh4 a3 5.g3 a2 ισοπαλία.


Hans Geiger:

1.h4 a5 2.h5 Ka4 3.h6 b5 4.h7 b4 5.h8N! b5 6.Ng6 fxg6 7.f7 g5 8.f8N! g4 9.Ne6 dxe6 10.d7 e5 11.d8N! e4 12.Nb7 {ή 12.Ne6 } 12...e3 13.Nc5 ματ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου