Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012

Μία γελοιογραφία του Shlomo Cohen.
Μία γελοιογραφία που είναι εξαιρετικά επίκαιρη στις ημέρες μας.

Οι αιματηρές συγκρούσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστίνης είναι μία δραματική καθημερινότητα με τις Η.Π.Α. στον ρόλο του όχι και τόσο ακριβοδίκαιου διαιτητή...

Έτσι και η γελοιογραφία του Ισραηλινού γελοιογράφου Shlomo Cohen  παρουσιάζει με χιουμοριστικό τρόπο την τραγική αυτή πραγματικότητα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Barack Obama σε θέση διαιτητή σε μία "σκακιστικοταβλαδόρικη" μονομαχία μεταξύ της Παλαιστίνης και του Ισραήλ...

Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2012

Δύο σκακιστικά προβλήματα πάνω στο "Θέμα Κάμπια".
Δύο πολύ γνωστά και ιδιαίτερα ευχάριστα σκακιστικά προβλήματα πάνω στο "Θέμα Catrerpillar" ("Θέμα Κάμπια") θα παρακολουθήσουμε σήμερα.

Ο όρος "Θέμα Κάμπια" δόθηκε από τον Tim Krabbé σε σκακιστικά προβλήματα στα οποία υπάρχουν διπλωμένα - τριπλωμένα πιόνια τα οποία δημιουργούν την οπτική αίσθηση της κάμπιας


 
Παίζει ο λευκός και κάνει ματ σε 8 κινήσεις.
W. A. Shinkman, 1887.

Παίζει ο λευκός και κάνει ματ σε 6 κινήσεις.     
G. Bridgewater, 1936.======================================================================

Από τον φίλο Papaveri (Carlo De Grandi) έλαβα τις ακόλoυθες λύσεις μαζί με ενδιαφέρουσα επεξήγηση - ανάλυση στα αναωτέρω δύο σκακιστικά προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ φίλε Carlo!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Α)Πρόβλημα

W. A. Shinkmann (1847-1933)
"St. Louis Globe Democrat,1887"
1.0-0-0!,Ρ:α7 2.Πδ8,Ρ:α6 3.Πδ7,Ρ:α5 4.Πδ6,Ρ:α4 5.Πδ5,Ρ:α3 6.Πδ4,Ρ:α2 7.Πδ3,Ρα1 8.Πα3#.
Λίγο-πολύ το πρόβλημα μας θυμίζει ένα ανελκυστήρα που κατεβαίνει από τον 8ο όροφο στο 1ο όροφο. Δυστυχώς το πρόβλημα είναι «τρύπιο», δηλαδή έχει δεύτερη λύση. Θα διορθωνόταν εάν μπορούσαμε να τοποθετήσουμε έναν λευκό στρατιώτη
 στο «γ2» και έναν μαύρο στρατιώτη στο «γ3». Αλλά δυστυχώς δεν γίνεται, διότι τα λευκά πιόνια στην στήλη «α» προήλθαν από τα διαδοχικά παρσίματα των 15 μαύρων κομματιών και ο μαύρος Βασιλιάς μας κάνουν συνολικά 16 κομμάτια. Συνεπώς δεν γίνεται να τοποθετήσουμε μαύρο στρατιώτη στο «γ3»,διότι θα είχαμε συνολικά 17 μαύρα κομμάτια, που είναι άτοπο. Δεν γίνεται επίσης και για έναν άλλο λόγο. Ο λευκός στρατιώτης στο «α4» προήλθε από το τετράγωνο «γ2»,οπότε δεν μπορούμε να τοποθετήσουμε άλλο λευκό στρατιώτη στο «γ2». Για να δημιουργηθεί αυτή η στήλη με τα πιόνια, αυτά πρέπει να κάνουν δεκαπέντε παρσίματα, δηλαδή να παρθούν όλα τα μαύρα κομμάτια που λείπουν. Μέχρι εδώ καλά. Φανταστείτε λευκά πιόνια από α2 μέχρι ζ2 και από πάνω τους μέσα στο τρίγωνο α3-ε3-α7-α3 όλα τα μαύρα κομμάτια έτοιμα για πάρσιμο. Τα μαύρα πιόνια ας είναι στις θέσεις α7, β6, γ5, γ4, γ3, δ4, δ3, ε3. Το πρόβλημα είναι ότι τα μαύρα πιόνια χρειάζονται να πάρουν 11 λευκά κομμάτια για να πάνε στις θέσεις τους, αλλά λείπουν μόνο 8 λευκά. 

Δεύτερη Λύση:
1.Ρδ2!,Ρ:α7 2.Πε1,Ρ:α6 3.Πε7,Ρ:α5 4.Πε6,Ρ:α4 5. Πε5,Ρ:α3 6.Ργ3!,Ρ:α2 (εάν6.- - -,Ρα4 7. Πγ5(ή ±,ή ζ5,ή η5,ή θ5),Ρα3 8.Πα5+) 7.Πε1,Ρα3 8.Πα1+ ή 1.- - -,Ρ:α7 2.Πε1,Ρβ8 3.Πε8+,Ρα7 4.Ργ3,Ρ:α6 5.Πε7,Ρ:α5 6.Πε6,Ρ:α4 7.Πε5,Ρ:α3 8.Πα5+. ή
1.- - -, Ρ:α7 2.Πε1,Ρβ8 3.Πε8+,Ργ7 4.α7,Ρδ6 5.α8=Β,Ργ5 6.Πδ8, Ργ4 7.Βγ6 (Βγ8+ )+ ή
1.- - -,Ρ:α7 2.Πε1,Ρβ8 3.Πε8+,Ργ7 4.α7,Ρδ6 5.α8=Β,Ργ7 6.Πε7+,Ρδ6 7.Βδ8+,Ργ5 (Ργ6) 8.Πγ7+ ή 1.- - -,Ρ:α7 2. Πε1,Ρβ8 3.Πε8+,Ργ7 4.α7,Ρδ6 5.α8=Β,Ρδ7 6.Ββ8,Ργ6 7.Πδ8,Ργ5 8.Βγ7(Βγ8+ )+ ή 1.- - -,Ρ:α7 2.Πε1,Ρβ8 3.Πε8+,Ργ7 4.α7,Ρβ7 5.α8=Β+,Ργ7 6.Πε7+,Ρδ6 7.Βδ8+,Ργ5 (Ργ6)
8.Πγ7+ ή 1.- - -,Ρ:α7 2.Πε1,Ρβ8 3.Πε8+,Ργ7 4.α7,Ργ6 5.α8=Β+,Ργ5 6.Πδ8,Ργ4 7.Βγ6 (Βγ8)+  ή 1.- - -,Ρ:α7 2.Πε1,Ρβ8 3.Πε8+,Ργ7 4.α7,Ργ6 5.α8=Β+,Ργ7 6.Πε7+,Ρδ6 7.Βδ8+,Ργ5 (Ργ6) 8.Πγ7+ ή 1.- - -,Ρ:α7 2.Πε1,Ρβ8 3.Πε8+,Ργ7 4.α7,Ργ6 5.α8=Β+,Ρδ6 6.Ββ7,Ργ5 7.Πδ8, Ργ4 8.Βγ6 (Βγ8+ )+ ή 1.- - -,Ρ:α7 2.Πε1,Ρβ8 3.Πε8+,Ργ7 4.α7,Ργ6 5.α8= Β+,Ρδ7 6.Ββ8,Ργ6 7.Πδ8,Ργ5 8.Βγ7(Βγ8+)+ ή 1.- - -,Ρ:α7 2.Πε1,Ρβ8 3.Πε8+,Ργ7 4.α7,Ρδ7 5.α8=Β,Ρδ6 6.Ββ7,Ργ5 7.Πδ8,Ργ4  8.Βγ6(Βγ8+ )+ ή 1.- - -,Ρ:α7 2.Πε1,Ρβ8 3.Πε8+,Ργ7 4.α7,Ρδ7 5.α8=Β,Ργ7 6.Πε7+,Ρδ6 7.Βδ8+,Ργ5 (Ργ6) 8.Πγ7+.
Η ανωτέρω θέση προκύπτει μετά από 34 κινήσεις με τη βοήθεια των μαύρων φυσικά, ως εξής:
(Δημιουργία του Bader Al-Hajiri από τοKuwait)
1.η4,ε5 2.Ιθ3,Αα3 3.β:Α,θ5 4.Αβ2,θ:η4 5.Αγ3,Πθ4 6.Αδ4,ε:Α 7.Ιγ3,δ:Ι 8.δ:γ3,η3 9.Βδ3,Πβ4 10.Ιζ4, η5 11.θ4,ζ5 12.θ5,δ5 13.θ6,Αδ7 14.θ7,η2 5.θ8=Α, η1=Π 16.Αδ4,Αα4 17.Πθ4,Πη3 18.Αη2,η:ζ4 19.Αε3, ζ:Α 20.Αε4,ζ:Α 21.ζ:ε3,ε:δ3 22.ε:δ3,γ5 23.Πγ4, δ:Π 24.δ:γ4,β5 25.γ:β4,Βα5 26.γ:β5,Ια6 27.β:α5, 0-0-0 28.β:α6,Πδ4 29.ε:δ4,Πβ3 30.γ:Π,Ιε7 31.β:α4,Ιδ5 32.δ:Ι,Ιβ6 33.γ:Ι,Ρβ8 34.β:α7+,Ρα8
Το πρόγραμμα (Fritz9) χρειάσθηκε 96 κινήσεις για να πετύχει τη δεδομένη θέση:
1.g4 f5 2. Nf3 fxg4 3. Nd4 g3 4. Nf3 g2 5.Nd4 g1=Q 6. Nf3 Qg3 7. Nh4 Qa3 8. bxa3 d6 9. Ng6 Bf5 10. Nh4 Bd3 11. exd3 g6 12. Nf5 Bh6 13. Nh4 Be3 14. fxe3 Qd7 15.Nf5 Qa4 16. Nh4 Qd4 17. exd4 Nh6 18.Nf5 Rf8 19. Nh4 Rf5 20. Nf3 Rc5 21. dxc5 Nc6 22. Nd4 O-O-O 23. Ne2 Rf8 24.Ng3 Rf4 25. Ne2 Rc4 26. dxc4 Nd4 27. Nf4 Nb3 28. cxb3 Nf7 29. Bb2 Nh6 30. Bf6 exf631. Bh3+ f5 32. Bg4 fxg4 33. Nh5 g3 34.Nf6 g2 35. Nh5 g1=N 36. Ng3 Ne2 37. Nh5Nd4 38. Ng3 Ne2 39. Nf5 Nc3 40. dxc3 Nf7 41. Nd2 Nh8 42. Nf3 Nf7 43. Ne5 dxe544. Rf1 e4 45. Rf3 exf3 46. Qd2 Nh6  47.Qg2 fxg2 48. Ng7 g1=N 49. Nh5 Ne2 50.Ng7 Nf4 51. Nh5 Nd5 52. Ng7 Nb6 53.Nh5 Na4 54. bxa4 b5 55. cxb5 g5 56. Ng7 g4 57. Nh5 g3 58. Nf6 g2 59. Nh5 g1=B 60.Ng7 Bd4 61. Nh5 Kb8 62. Ng7 Ka8 63. Nh5 c6 64. Ng7 Bf6 65. Nh5 Bd8 66. Ng7 Bb6 67. cxb6 Nf5 68. Nh5 Ne7 69. Ng7 Nd5 70.Nh5 Nb4 71. cxb4 c5 72. Ng7 c4 73.Nh5 c3 74. Ng7 c2 75. Nh5 c1=N 76. Ng7 Nb3 77. Nh5 Na5 78. bxa5 h6 79. Ng7 h5 80. Nf5 h4 81. Ng3 hxg3 82. h3 g2 83. h4 g1=N 84. h5 Nh3 85. h6 Ng5 86. h7 Nf7 87. h8=N Nd8 88. Ng6 Nf7 89. Ne7 Nd8 90.Nf5 Ne6 91. Nd4 Nc5 92. Nb3 Na6 93.Nc5 Nb8 94. Na6 Nxa6 95. bxa6 Kb8 96. bxa7+ Ka8 


Β)Πρόβλημα

G. Bridgewater, 1936
1.Αβ1!,β2 2.Πα2,β3 3.Πα3,β4 4.Πα4,β5 5.Πα5,β6 6.Αε4#
Η λύση των προβλημάτων έγκειται στο κέρδος τέμπο από τα λευκά με τη πρώτη κίνησή τους (κλειδί), ώστε ν' αναγκάσουν τα μαύρο βασιλιά στο πρώτο πρόβλημα να αιχμαλωτίσει όλα τα λευκά πιόνια και στο δεύτερο ν' αναγκάσουν όλα τα μαύρα πιόνια να κατέβουν ένα επίπεδο, ώστε να κάνουν ματ με τον αξιωματικό από το τετράγωνο "ε4".
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2012

Ναπολέων Βοναπάρτης - Τρεις λιθογραφίες σκακιστικού ενδιαφέροντος.
Καλή εβδομάδα με τρεις λιθογραφίες στις οποίες απεικονίζεται ο Ναπολέων Βοναπάρτης να παίζει σκάκι.

Η πρώτη είναι μία παλαιά λιθογραφία του 1814 στην οποία ο Ναπολέων παίζει μία παρτίδα σκάκι κατά την εξορία του στο νησί της Αγίας Έλενας.

Η δεύτερη λιθογραφία  είναι από το 1975, έργο του Γερμανού λιθογράφου Andreas Paul Weber. Σε αυτήν ο Ναπολέων παίζει σκάκι με τον "Ρώσικο Χειμώνα".

Η τρίτη λιθογραφία είναι και αυτή από τον 19ο αιώνα και στην οποία απεικονίζεται ο Ναπολέων κατά την διάρκεια της εξορίας του να παίζει μία παρτίδα σκάκι με τον στρατηγό Henri Gatien Bertrand στην πόλη Longwood του νησιού της Αγίας Έλενας.

Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2012

“Chessnale Athens 2012”.

Η Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία διοργανώνει την “Chessnale Athens 2012”, ένα φεστιβάλ σκακιού με αγωνιστικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, από τις 23 Νοεμβρίου 2012 μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου 2012, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας στο χώρο του Booze Cooperativa.

Η “Chessnale Athens 2012” έχει στόχο να αγκαλιάσει το θεσμό του σκακιού ως πνευματικό άθλημα και να αναδείξει τη σχέση του με τις τέχνες και τα γράμματα.

Σε ένα χώρο με έντονο σκακιστικό χαρακτήρα το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί για την ιστορία του σκακιού και να συμμετάσχει σε δραστηριότητες εκπαιδευτικού και πολιτιστικού χαρακτήρα.

Κορυφαίο γεγονός της διοργάνωσης αποτελεί η διεξαγωγή του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ανδρών και Γυναικών υπό την αιγίδα της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας.

Στο πρόγραμμα του φεστιβάλ εντάσσονται παράλληλες πολιτιστικές εκδηλώσεις με θέμα το σκάκι, όπως θεατρική παράσταση, εικαστικές εκθέσεις, performances, προβολές ταινιών, μουσικές βραδιές, διαλέξεις και σεμινάρια.

ΒΡΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΔΩ

Εγκαίνια : Παρασκευή 23 Νοεμβρίου στις 18.30
Διάρκεια : 23 Νοεμβρίου 2012 – 2 Δεκεμβρίου 2012
Ώρες λειτουργίας : 17.00 – 22.00
Είσοδος : 2 € *
*θα αφαιρείται από την κατανάλωση ποτού/αναψυκτικού στο χώρο
Booze Cooperativa: Κολοκοτρώνη 57, είσοδος από Πλατεία Αγίας Ειρήνης.

Ομαδικό και Ατομικό Πρωτάθλημα blitz Αττικής.

 
 
 
Από τον φίλο Χρήστο Γκορίτσα έλαβα την ακόλουθη ανακοίνωση που αφορά στην διεξαγωγή του Ομαδικού και Ατομικού Πρωταθλήματος blitz Αττικής στο πλαίσο του φεστιβάλ "Chessnale Athens 2012.
 
 
 =========================================================================
 
Φίλες και φίλοι! 

Το Σάββατο, 24.11.2012 και την Κυριακή, 25.11.2012 και ώρα 17:00 πρόκειται να διεξαχθούν στο πλαίσιο του σκακιστικού - πολιτιστικού φεστιβάλ "Chessnale Athens 2012" το Ομαδικό (Για πρώτη φορά!) και το Ατομικό Πρωτάθλημα blitz Αττικής 2012, αντίστοιχα, στο Booze Cooperativa (Κολοκοτρώνη 57, Αθήνα). Οι παρτίδες θα αξιολογηθούν για ELO blitz FIDE. 
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. (www.essnachess.gr). 
Δηλώσεις συμμετοχής στο essnamail@gmail.com
Σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ένα συναρπαστικό Σαββατοκύριακο με πολύ γρήγορο σκάκι εκεί όπου από τις 23.11. έως τις 02.12. θα χτυπάει η καρδιά του ελληνικού σκακιού. 


Με σκακιστικούς χαιρετισμούς 
Χρήστος Γκορίτσας

Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2012

Δύο σκακιστικά προβλήματα του Henri Rinck.

Καλησπέρα και καλήν εβδομάδα με δύο όμορφα σκακιστικά προβλήματα του εξαἰρετου γάλλου σκακιστικού συνθέτη Henri Rinck (10/01/1870 - 17/02/1952).


Παίζει ο λευκός και κερδίζει.
Henri Rinck-La Strategie 1917.
Παίζει ο λευκός και κερδίζει.
Henri Rinck-National Zeitung 1921.
Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2012

Πανελλήνιο Φοιτητικό Πρωτάθλημα Σκάκι 2012.

Στις 26 και 27 Νοεμβρίου θα διεξαγχθεί το Πανελλήνιο Φοιτητικό Πρωτάθλημα Σκάκι 2012 στον χώρο του Booze Cooperativa (Κολοκοτρώνη 57, Αθήνα). 

Ακολουθεί η προκήρυξη του Πρωταθλήματος που μου απέστειλε ο φίλος Χρήστος Γκορίτσας.


 ==============================================================================================

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ , ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ      
     ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
                        Μέλος της FISU & EUSA
                                          A.Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι
                                           τηλ: 210 3443448   fax :210 3443441
                                                e-mail : eate@minedu.gov.gr
                                                 

                                                                                                                     ΑΘΗΝΑ, 9/11/2012
                                                                                                             Αρ.Πρωτ.: 21595


Προκήρυξη

Πανελλήνιο Φοιτητικό Πρωτάθλημα Σκάκι 2012

Διοργανωτές : Επιτροπή Αθλητισμού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε.Α.Τ.Ε.), Ελληνική   Σκακιστική Ομοσπονδία (Ε.Σ.Ο.), Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Νομού Αττικής (Ε.Σ.Σ.Ν.Α.), συνδιοργανωτής : CultureOut.com
Τόπος διεξαγωγής:       Booze Cooperativa (Κολοκοτρώνη 57, Αθήνα) στα πλαίσια του σκακιστικού – πολιτιστικού φεστιβάλ “Chessnale
Ημερομηνίες:                26 και 27 Νοεμβρίου 2012
  1. Δικαίωμα συμμετοχής: Φοιτητές και φοιτήτριες των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (κατόπιν απόφασης της Ε.Α.Τ.Ε. δεν ισχύει το όριο ηλικίας των 28 ετών). Για την ομαδική βαθμολογία λαμβάνονται υπ' όψιν οι τέσσερις (4) αθλητές - αθλήτριες κάθε Ιδρύματος με τη μεγαλύτερη τελική ατομική βαθμολογία. (ανώτατο όριο συμμετοχών: 100)
  2. Υποβολή δηλώσεων: Τα Ιδρύματα που θα συμμετέχουν πρέπει να στείλουν την ονομαστική κατάσταση καθώς και το Elo των αθλητών έως και 23/11/2012, στα e-mail eate@minedu.gov.gr  και  info@chessfed.gr   ή στο   fax  (210-3443441).
  3. Συνοδευτικά έγγραφα: αστυνομική ταυτότητα, βεβαίωση σπουδών. 
  4. Σύστημα αγώνων: Οι αγώνες θα διεξαχθούν με ελβετικό σύστημα, ατομικό φοιτητών - φοιτητριών σε 9 γύρους. Ο χρόνος σκέψης θα είναι 10 λεπτά για κάθε αντίπαλο με επαύξηση 10 δευτερολέπτων από την 1η κίνηση και για κάθε κίνηση. Η καταγραφή των κινήσεων δεν είναι υποχρεωτική. Θα ισχύσουν οι κανόνες γρήγορου σκακιού (rapid) της FIDE. Κριτήρια ισοβαθμίας:  α) Το μεταξύ τους αποτέλεσμα, β) Το κριτήριο Buchholz (βαθμοί αντιπάλων), γ) το κριτήριο Median Buchholz (το Buchholtz  μετά την αφαίρεση της υψηλότερης και χαμηλότερης βαθμολογίας των αντιπάλων), δ) το κριτήριο Sonnenborn-Berger (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα).


  1. Πρόγραμμα:


Δευτέρα, 26/ 11/ 2012
Τρίτη, 27/ 11/ 2012
16:00 - 17:00: Άφιξη Αποστολών
17:00 - 22:00: Αγώνες – Απονομές
17:00 – 22:00 ΑγώνεςΚάθε Ίδρυμα καλύπτει τις δαπάνες διαμονής – διατροφής  και μετακίνησης καθώς και την μεταφορά από και προς τους χώρους των αγώνων.


                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                                        
                                                                                                                  
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΙΣΣΑΣ                                                              ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΦΕΝΤΑΡΑΚΗΣ