Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2012

Δύο σκακιστικά προβλήματα πάνω στο "Θέμα Κάμπια".
Δύο πολύ γνωστά και ιδιαίτερα ευχάριστα σκακιστικά προβλήματα πάνω στο "Θέμα Catrerpillar" ("Θέμα Κάμπια") θα παρακολουθήσουμε σήμερα.

Ο όρος "Θέμα Κάμπια" δόθηκε από τον Tim Krabbé σε σκακιστικά προβλήματα στα οποία υπάρχουν διπλωμένα - τριπλωμένα πιόνια τα οποία δημιουργούν την οπτική αίσθηση της κάμπιας


 
Παίζει ο λευκός και κάνει ματ σε 8 κινήσεις.
W. A. Shinkman, 1887.

Παίζει ο λευκός και κάνει ματ σε 6 κινήσεις.     
G. Bridgewater, 1936.======================================================================

Από τον φίλο Papaveri (Carlo De Grandi) έλαβα τις ακόλoυθες λύσεις μαζί με ενδιαφέρουσα επεξήγηση - ανάλυση στα αναωτέρω δύο σκακιστικά προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ φίλε Carlo!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Α)Πρόβλημα

W. A. Shinkmann (1847-1933)
"St. Louis Globe Democrat,1887"
1.0-0-0!,Ρ:α7 2.Πδ8,Ρ:α6 3.Πδ7,Ρ:α5 4.Πδ6,Ρ:α4 5.Πδ5,Ρ:α3 6.Πδ4,Ρ:α2 7.Πδ3,Ρα1 8.Πα3#.
Λίγο-πολύ το πρόβλημα μας θυμίζει ένα ανελκυστήρα που κατεβαίνει από τον 8ο όροφο στο 1ο όροφο. Δυστυχώς το πρόβλημα είναι «τρύπιο», δηλαδή έχει δεύτερη λύση. Θα διορθωνόταν εάν μπορούσαμε να τοποθετήσουμε έναν λευκό στρατιώτη
 στο «γ2» και έναν μαύρο στρατιώτη στο «γ3». Αλλά δυστυχώς δεν γίνεται, διότι τα λευκά πιόνια στην στήλη «α» προήλθαν από τα διαδοχικά παρσίματα των 15 μαύρων κομματιών και ο μαύρος Βασιλιάς μας κάνουν συνολικά 16 κομμάτια. Συνεπώς δεν γίνεται να τοποθετήσουμε μαύρο στρατιώτη στο «γ3»,διότι θα είχαμε συνολικά 17 μαύρα κομμάτια, που είναι άτοπο. Δεν γίνεται επίσης και για έναν άλλο λόγο. Ο λευκός στρατιώτης στο «α4» προήλθε από το τετράγωνο «γ2»,οπότε δεν μπορούμε να τοποθετήσουμε άλλο λευκό στρατιώτη στο «γ2». Για να δημιουργηθεί αυτή η στήλη με τα πιόνια, αυτά πρέπει να κάνουν δεκαπέντε παρσίματα, δηλαδή να παρθούν όλα τα μαύρα κομμάτια που λείπουν. Μέχρι εδώ καλά. Φανταστείτε λευκά πιόνια από α2 μέχρι ζ2 και από πάνω τους μέσα στο τρίγωνο α3-ε3-α7-α3 όλα τα μαύρα κομμάτια έτοιμα για πάρσιμο. Τα μαύρα πιόνια ας είναι στις θέσεις α7, β6, γ5, γ4, γ3, δ4, δ3, ε3. Το πρόβλημα είναι ότι τα μαύρα πιόνια χρειάζονται να πάρουν 11 λευκά κομμάτια για να πάνε στις θέσεις τους, αλλά λείπουν μόνο 8 λευκά. 

Δεύτερη Λύση:
1.Ρδ2!,Ρ:α7 2.Πε1,Ρ:α6 3.Πε7,Ρ:α5 4.Πε6,Ρ:α4 5. Πε5,Ρ:α3 6.Ργ3!,Ρ:α2 (εάν6.- - -,Ρα4 7. Πγ5(ή ±,ή ζ5,ή η5,ή θ5),Ρα3 8.Πα5+) 7.Πε1,Ρα3 8.Πα1+ ή 1.- - -,Ρ:α7 2.Πε1,Ρβ8 3.Πε8+,Ρα7 4.Ργ3,Ρ:α6 5.Πε7,Ρ:α5 6.Πε6,Ρ:α4 7.Πε5,Ρ:α3 8.Πα5+. ή
1.- - -, Ρ:α7 2.Πε1,Ρβ8 3.Πε8+,Ργ7 4.α7,Ρδ6 5.α8=Β,Ργ5 6.Πδ8, Ργ4 7.Βγ6 (Βγ8+ )+ ή
1.- - -,Ρ:α7 2.Πε1,Ρβ8 3.Πε8+,Ργ7 4.α7,Ρδ6 5.α8=Β,Ργ7 6.Πε7+,Ρδ6 7.Βδ8+,Ργ5 (Ργ6) 8.Πγ7+ ή 1.- - -,Ρ:α7 2. Πε1,Ρβ8 3.Πε8+,Ργ7 4.α7,Ρδ6 5.α8=Β,Ρδ7 6.Ββ8,Ργ6 7.Πδ8,Ργ5 8.Βγ7(Βγ8+ )+ ή 1.- - -,Ρ:α7 2.Πε1,Ρβ8 3.Πε8+,Ργ7 4.α7,Ρβ7 5.α8=Β+,Ργ7 6.Πε7+,Ρδ6 7.Βδ8+,Ργ5 (Ργ6)
8.Πγ7+ ή 1.- - -,Ρ:α7 2.Πε1,Ρβ8 3.Πε8+,Ργ7 4.α7,Ργ6 5.α8=Β+,Ργ5 6.Πδ8,Ργ4 7.Βγ6 (Βγ8)+  ή 1.- - -,Ρ:α7 2.Πε1,Ρβ8 3.Πε8+,Ργ7 4.α7,Ργ6 5.α8=Β+,Ργ7 6.Πε7+,Ρδ6 7.Βδ8+,Ργ5 (Ργ6) 8.Πγ7+ ή 1.- - -,Ρ:α7 2.Πε1,Ρβ8 3.Πε8+,Ργ7 4.α7,Ργ6 5.α8=Β+,Ρδ6 6.Ββ7,Ργ5 7.Πδ8, Ργ4 8.Βγ6 (Βγ8+ )+ ή 1.- - -,Ρ:α7 2.Πε1,Ρβ8 3.Πε8+,Ργ7 4.α7,Ργ6 5.α8= Β+,Ρδ7 6.Ββ8,Ργ6 7.Πδ8,Ργ5 8.Βγ7(Βγ8+)+ ή 1.- - -,Ρ:α7 2.Πε1,Ρβ8 3.Πε8+,Ργ7 4.α7,Ρδ7 5.α8=Β,Ρδ6 6.Ββ7,Ργ5 7.Πδ8,Ργ4  8.Βγ6(Βγ8+ )+ ή 1.- - -,Ρ:α7 2.Πε1,Ρβ8 3.Πε8+,Ργ7 4.α7,Ρδ7 5.α8=Β,Ργ7 6.Πε7+,Ρδ6 7.Βδ8+,Ργ5 (Ργ6) 8.Πγ7+.
Η ανωτέρω θέση προκύπτει μετά από 34 κινήσεις με τη βοήθεια των μαύρων φυσικά, ως εξής:
(Δημιουργία του Bader Al-Hajiri από τοKuwait)
1.η4,ε5 2.Ιθ3,Αα3 3.β:Α,θ5 4.Αβ2,θ:η4 5.Αγ3,Πθ4 6.Αδ4,ε:Α 7.Ιγ3,δ:Ι 8.δ:γ3,η3 9.Βδ3,Πβ4 10.Ιζ4, η5 11.θ4,ζ5 12.θ5,δ5 13.θ6,Αδ7 14.θ7,η2 5.θ8=Α, η1=Π 16.Αδ4,Αα4 17.Πθ4,Πη3 18.Αη2,η:ζ4 19.Αε3, ζ:Α 20.Αε4,ζ:Α 21.ζ:ε3,ε:δ3 22.ε:δ3,γ5 23.Πγ4, δ:Π 24.δ:γ4,β5 25.γ:β4,Βα5 26.γ:β5,Ια6 27.β:α5, 0-0-0 28.β:α6,Πδ4 29.ε:δ4,Πβ3 30.γ:Π,Ιε7 31.β:α4,Ιδ5 32.δ:Ι,Ιβ6 33.γ:Ι,Ρβ8 34.β:α7+,Ρα8
Το πρόγραμμα (Fritz9) χρειάσθηκε 96 κινήσεις για να πετύχει τη δεδομένη θέση:
1.g4 f5 2. Nf3 fxg4 3. Nd4 g3 4. Nf3 g2 5.Nd4 g1=Q 6. Nf3 Qg3 7. Nh4 Qa3 8. bxa3 d6 9. Ng6 Bf5 10. Nh4 Bd3 11. exd3 g6 12. Nf5 Bh6 13. Nh4 Be3 14. fxe3 Qd7 15.Nf5 Qa4 16. Nh4 Qd4 17. exd4 Nh6 18.Nf5 Rf8 19. Nh4 Rf5 20. Nf3 Rc5 21. dxc5 Nc6 22. Nd4 O-O-O 23. Ne2 Rf8 24.Ng3 Rf4 25. Ne2 Rc4 26. dxc4 Nd4 27. Nf4 Nb3 28. cxb3 Nf7 29. Bb2 Nh6 30. Bf6 exf631. Bh3+ f5 32. Bg4 fxg4 33. Nh5 g3 34.Nf6 g2 35. Nh5 g1=N 36. Ng3 Ne2 37. Nh5Nd4 38. Ng3 Ne2 39. Nf5 Nc3 40. dxc3 Nf7 41. Nd2 Nh8 42. Nf3 Nf7 43. Ne5 dxe544. Rf1 e4 45. Rf3 exf3 46. Qd2 Nh6  47.Qg2 fxg2 48. Ng7 g1=N 49. Nh5 Ne2 50.Ng7 Nf4 51. Nh5 Nd5 52. Ng7 Nb6 53.Nh5 Na4 54. bxa4 b5 55. cxb5 g5 56. Ng7 g4 57. Nh5 g3 58. Nf6 g2 59. Nh5 g1=B 60.Ng7 Bd4 61. Nh5 Kb8 62. Ng7 Ka8 63. Nh5 c6 64. Ng7 Bf6 65. Nh5 Bd8 66. Ng7 Bb6 67. cxb6 Nf5 68. Nh5 Ne7 69. Ng7 Nd5 70.Nh5 Nb4 71. cxb4 c5 72. Ng7 c4 73.Nh5 c3 74. Ng7 c2 75. Nh5 c1=N 76. Ng7 Nb3 77. Nh5 Na5 78. bxa5 h6 79. Ng7 h5 80. Nf5 h4 81. Ng3 hxg3 82. h3 g2 83. h4 g1=N 84. h5 Nh3 85. h6 Ng5 86. h7 Nf7 87. h8=N Nd8 88. Ng6 Nf7 89. Ne7 Nd8 90.Nf5 Ne6 91. Nd4 Nc5 92. Nb3 Na6 93.Nc5 Nb8 94. Na6 Nxa6 95. bxa6 Kb8 96. bxa7+ Ka8 


Β)Πρόβλημα

G. Bridgewater, 1936
1.Αβ1!,β2 2.Πα2,β3 3.Πα3,β4 4.Πα4,β5 5.Πα5,β6 6.Αε4#
Η λύση των προβλημάτων έγκειται στο κέρδος τέμπο από τα λευκά με τη πρώτη κίνησή τους (κλειδί), ώστε ν' αναγκάσουν τα μαύρο βασιλιά στο πρώτο πρόβλημα να αιχμαλωτίσει όλα τα λευκά πιόνια και στο δεύτερο ν' αναγκάσουν όλα τα μαύρα πιόνια να κατέβουν ένα επίπεδο, ώστε να κάνουν ματ με τον αξιωματικό από το τετράγωνο "ε4".
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 σχόλια:

 1. Φίλε Δημήτρη, καλησπέρα!
  Επειδή το κείμενο των λύσεων είναι πολύ μεγάλο σ' έκταση σου το στέλνω με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για να το αναρτήσεις.
  Φιλικά,
  Carlo

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Καλημέρα φίλε Carlo και σε ευχαριστώ πολύ!

  Δημήτρης

  ΑπάντησηΔιαγραφή