Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014

Σεμινάριο Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εκπαιδευτών / Προπονητών Σκακιού της FIDE.Από τον φίλο Χρήστο Γκορίτσα έλαβα την ακόλουθη ενημωριτκή ανακοίνωση αναφορικά με το Σεμινάριο Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εκπαιδευτών/ Προπονητών Σκακιού της FIDE.

 =================================================================

Φίλες και φίλοι!

Ακολουθεί συνοπτική ενημέρωση για το Σεμινάριο Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εκπαιδευτών / Προπονητών Σκακιού της FIDE, το οποίο θα λάβει χώρα στο πλαίσιο της Chessnale Athens 2014.

Το Σεμινάριο Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εκπαιδευτών/ Προπονητών Σκακιού της FIDE θα λάβει χώρα στο πλαίσιο της Chessnale Athens 2014 από την Τρίτη, 25.03.2014 έως και την Κυριακή, 30.03.2014.

Αναλυτικότερα, το χρονοδιάγραμμα του παραπάνω Σεμιναρίου, το οποίο θα είναι διαρκείας τριάντα (30) ωρών έχει ως εξής:

Τρίτη, 25.03.2014: 17:00 – 21:00,
Τετάρτη, 26.03.2014: 18:00 – 21:00,
Πέμπτη, 27.03.2014: 18:00 – 21:00,
Παρασκευή, 28.03.2014: 18:00 – 21:00,
Σάββατο, 29.03.2014: 11:00 – 20:00
και Κυριακή, 30.03.2014: 11:00 – 20:00.

Εισηγητής/ Εκπαιδευτής θα είναι ο GM & FST και Γραμματέας της Επιτροπής Προπονητών της FIDE Ευστράτιος Γρίβας.

Επίσημες ανακοινώσεις και αναλυτικές πληροφορίες βρίσκονται στους παρακάτω συνδέσμους: http://trainers.fide.com/ 

και

http://www.fide.com/component/content/article/15-chess-news/7690-fide-trainers-seminar-in-athens-greece.html

Στο παραπάνω Σεμινάριο μπορούν να συμμετάσχουν έως σαράντα (40) πρόσωπα κατά σειρά προτεραιότητας των δηλώσεων συμμετοχής τους.

Το κόστος συμμετοχής στο παραπάνω Σεμινάριο Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εκπαιδευτών/ Προπονητών Σκακιού της FIDE θα ανέρχεται στα τριάντα ευρώ (30 €).


Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Χρήστος Γκορίτσας

====================================================================

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου