Παρασκευή 15 Απριλίου 2011

Ένα σκακιστικό πρόβλημα του Constantin G. Gavrilov.
Ένα αρκετά δύσκολο σκακιστικό πρόβλημα του Constantin G. Gavrilov.
Παίζει ο λευκός και κάνει μάτ σε δύο κινήσεις.Constantin G. Gavrilov (1908).


==========================================================Η λύση:


1. Nb8! (zugzwang)

1...Kxb8 2.Rxd8
1...Rxb8 2.Qe6
1...Qd8(e8)(f8) 2.Rxd8(e8)(f8)
1...Qxg8 2.Qxg8
1...Nd6 2.Kd5
1...N οποιαδήποτε άλλη κίνηση 2. Qb7

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου